Klantwaarde

Geïntegreerd bouwproces

Als opdrachtgever maakt ú de keuze voor een traditioneel of geïntegreerd bouwproces. De grote voordelen van een geïntegreerd proces ten opzichte van een traditioneel proces laat bovenstaande afbeelding helder zien. Door de ontwerpende, adviserende én uitvoerende partijen als één projectteam integraal te laten samenwerken vanaf het ontwerpproces creëert u de mogelijkheid om de bouwkosten te beheersen en de kosten van ontwerpwijzigingen laag te houden.

Ontwerpers van het bouwproces

Winters staat graag voor u klaar vanaf de eerste schets tot de laatste steen, want juist dan kunnen we maximale waarde creëren. Door vanaf het begin mee te denken over ontwerp, bouwmethoden en materialen, zorgen we voor belangrijke besparingen en een optimaal realisatieproces. Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om een efficiënt en effectief bouwproces te ontwerpen en risicodragend uit te voeren. Geheel volgens de principes van Lean bouwen. 

One-stop-shop

We kunnen u ontzorgen in alle ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Van planvorming, ontwerp, uitwerking, vergunningstraject, realisatie en inrichting tot 24-uurs service en onderhoud achteraf. Winters is de one-stop-shop waar u voor al deze zaken terecht kunt.

Eén aanspreekpunt voor uw volledige project

Bouwen is al complex genoeg, daarvoor wilt u niet naar vijf verschillende partijen voor ontwerp, planvorming, bouw, installaties en inrichting gaan. Veel liever heeft u één partij die u in het volledige proces ontzorgt. Winters is die partij. Van ontwerp tot oplevering, we zijn graag uw partner van begin tot eind. Zo heeft u één aanspreekpunt voor uw volledige project. Projectontwikkeling, planvorming, bouw en nazorg. Voor ieder deelproces heeft Winters specialisten opgesteld staan. Experts die de bijzonderheden kennen, u optimaal kunnen adviseren en het proces dankzij kennis en ervaring soepel laten verlopen. Deze medewerkers werken niet afzonderlijk van elkaar op hun eigen afdeling, maar samen als een integraal team. Een team met één gezamenlijk doel voor ogen: het realiseren van uw wensen.

Dankzij deze integrale aanpak merkt u als klant niks van de overgangen naar verschillende deelprocessen. Wel profiteert u van extra efficiency, kostenbesparingen en een soepel verloop van het geïntegreerd bouwproces. Uw vaste contactpersoon neemt u continu mee in de voortgang en vervolgstappen en betrekt u bij belangrijke beslismomenten. Zo blijft u steeds goed geïnformeerd en kunt u met een gerust hart de realisatie aan ons overlaten.

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. Daar neemt Winters geen genoegen mee. We willen vooruit. Steeds beter, slimmer, sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer bouwen met een steeds hogere kwaliteit als eindresultaat. Dat vergt lef. Om dingen anders te zien en anders te doen. Dat hebben en doen we. We kiezen ervoor een lerende organisatie te zijn en te handelen volgens de Lean & Learn filosofie: continu op zoek naar mogelijkheden om verspilling tegen te gaan en klantwaarde toe te voegen. 

KAM managementsysteem

Kwaliteit, Arbo en Milieu staan bij Winters voorop. Hier steken we veel energie in. Om kwaliteit, veiligheid en milieu te borgen en waar mogelijk te verbeteren, werken we al decennia met een bewezen effectief kwaliteitsmanagement-systeem, het Winters Productie Systeem (WPS). Hierin leggen we alle relevante zaken en ontwikkelingen rondom een project vast. Acties, besluiten, aanvullende informatie, planning, voortgang en verantwoordelijkheden staan er kernachtig en duidelijk in beschreven.

Het WPS werkt digitaal. Iedere deelnemer aan het bouw- en ontwikkelproces is continu op de hoogte van de meest actuele status. Dient er een keer werk overgenomen te worden van een collega, dan gebeurt dit snel, efficiënt en volgens een uniforme werkwijze. WPS helpt ons flexibel in te spelen op veranderingen, fouten te voorkomen, tijdverspilling tegen te gaan en het kwaliteitsniveau te optimaliseren. Tijdens het bouwproces en bij de evaluatie achteraf, voor een nog hogere kwaliteit in de toekomst.

BIM

BIM staat voor Building Information Modeling. Door de toepassing van BIM wordt het ontwerp- en uitvoeringsproces volledig ondersteund door een digitaal 3D informatiemodel. Winters streeft ernaar om al haar Design & Build projecten 100% in BIM uit te werken. Winters neemt daarbij de volledige coördinatie en regie op zich om alle betrokken interne en externe BIM-modelleurs optimaal in één 3D model te laten samenwerken. Door ieder BIM project zorgvuldig te evalueren op het gebruik van BIM brengen wij de samenwerking op een hoger niveau en tonen wij aan dat het toepassen van BIM in het bouwproces loont!

Ieder jaar brengt Winters een relatiemagazine uit. Hierin laten we een selectie aan projecten zien waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Onze opdrachtgevers en relaties vertellen er zelf over. Hoe hebben zij het bouw- en ontwikkelproces met Winters ervaren? U leest het in deze magazines.