Marktsectoren

Thuis in deze marktsectoren

U wilt een bouwpartner die u begrijpt. Die weet wat er in uw branche speelt, wat belangrijk is en waar mogelijke risico’s liggen. Winters is die partner. Met gespecialiseerde projectteams zijn we volledig thuis in de sectoren zakelijke markt, gezondheidszorg, overheid, onderwijs en woningbouw. We leggen ons toe op de wereld van onze klant, spelen hierop in en lopen er zelfs op vooruit. Daardoor zijn we in staat mee te denken en maximale toegevoegde waarde te leveren.

Uw wereld, onze wereld

Iedere marktsector kent zijn eigen aandachtspunten en uitdagingen. Zo is bij de ene sector een zo geruisloos mogelijk proces belangrijk om overlast voor de omgeving te voorkomen. Of een zo kort mogelijke doorlooptijd om zo snel mogelijk (weer) volledig operationeel te zijn. Bij een andere sector is juist oog voor detail en hygiëne van groot belang voor het waarborgen van veiligheid. En zo spelen ook flexibiliteit, design en innovatiekracht vaak een voorname rol. Dit hoeft u Winters niet uit te leggen. We kennen uw wereld en passen die van ons daarop aan.

De zaak gaat door terwijl u een verbouwing, uitbreiding of herinrichting wilt realiseren. Geen punt. Winters weet wat het is om te werken waar gewerkt wordt. Dankzij ons Lean bouwproces en onze samenwerking met vaste, betrouwbare partners zijn we zo kort en onzichtbaar mogelijk aanwezig. Bij voorkeur worden we al in de ontwerpfase betrokken. Zelf zijn we namelijk ook in hart en nieren een zakelijke onderneming; we spreken dezelfde taal en denken graag proactief mee over de optimale waardeontwikkeling van uw vastgoed. Zo creëren we voor u een waardevolle plek terwijl u zich kunt blijven focussen op uw business.

Winters heeft ruime ervaring in de (ver)bouw, uitbreiding en inrichting van ziekenhuizen, zorgcomplexen en verzorgingstehuizen. We weten wat het betekent om in een actieve, complexe en gevoelige omgeving te werken en kennen de procedures en technische details rondom voorkoming van risico’s. Dit vraagt om precisie, respect voor de omgeving en een nauwkeurig bouwproces. Hier stellen we de juiste mensen voor op. Bij de uitvoering van de werkzaamheden realiseren we ons hoe belangrijk specifieke zorgfactoren zoals hygiëne, luchtdruk en antistatische delen zijn. We weten wat hier in bouwkundig opzicht bij komt kijken en voeren dit tot in perfectie uit. 

De leerprestaties van uw leerlingen/studenten hangen nauw samen met de condities van uw schoolgebouw. Niet voor niets is de bouw en verbouw van schoolgebouwen en universiteiten aan bepaalde normen en richtlijnen gebonden. Die van ‘Frisse scholen’ bijvoorbeeld, waarbij ventilatie een belangrijke rol speelt. Winters kent deze normen en richtlijnen, adviseert u er graag over en past ze toe. Dit doen we al jaren, zowel in het basis- en voortgezet onderwijs als bij universiteiten. Bij voorkeur worden we vanaf de start van de plannen meegenomen. Zo kunnen we extra toegevoegde waarde bieden en samen met u een waardevolle plek voor uw leerlingen/studenten creëren. 

Bij Winters koesteren we de langdurige samenwerking die we met diverse overheidsinstanties hebben, zoals met gemeenten en Rijksvastgoed. Zo hebben we al veel ervaring opgebouwd in het uitvoeren van werkzaamheden in complexe actieve omgevingen zoals in gevangenissen, rechtbanken en op legerbases. We weten wat hier bij komt kijken en passen onze processen moeiteloos op de situatie aan. Aanbestedingstrajecten dagen ons uit om efficiënt te werken en andersom dagen wij ook overheden uit om hetzelfde te doen. We denken mee in efficiency zodat het budget zo effectief mogelijk gebruikt wordt en er zo min mogelijk tijd aan besluitvorming verloren gaat. 

De bouwsector staat voor een enorme uitdaging in woningbouw. Vanuit deze maatschappelijke opgave heeft Winters besloten zijn woningbouwtak uit te breiden. Onze voorkeur gaat uit naar woningbouwprojecten in eigen beheer waarin we onze ambitie van het creëren van waardevolle plekken kunnen waarmaken. We streven dan ook naar kwalitatief goede woningen in een levendige omgeving, zoals in binnenstedelijke gebieden waar wonen onlosmakelijk verbonden is met werken en vrije tijd. In deze ontwikkelprojecten trekken we veelal samen op met vaste, vertrouwde partijen zoals corporaties en collega ontwikkelaars. Met hen maken we onze en uw ambities waar.