Bedrijfsspecifieke maatregelen m.b.t. Corona

In het belang van uw en onze gezondheid, en in het belang van de continuïteit van onze bedrijfstak, werkt Winters met een zeer zorgvuldig opgesteld protocol van bedrijfsspecifieke maatregelen in combinatie met het protocol Samen Veilig Doorwerken. Lees hier het volledige protocol wat wij zullen hanteren zolang de situatie daar om vraagt.

  •