Groepswoningen Leijakker fase 2 opgeleverd

Een wijk in de wijk; Wonen, zorg, welzijn en vrije tijd. Deze woorden liggen ten grondslag aan de herontwikkeling van de centrumlocatie de Leijakker in Rijsbergen. Een locatie die symbool staat voor een woonplaats voor mensen met een beperking. Amarant vindt het belangrijk dat de woonomgeving voor mensen met een beperking toegankelijk is.

Door de herontwikkeling van de Leijakker wordt deze centrumlocatie voor de cliënten van Amarant een bijzondere locatie om te wonen; het biedt de cliënten rust en ruimte en is voor medewerkers van Amarant een aangename werkplek. Daarnaast richt Amarant zich niet alleen op de cliënten maar ook vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, op de bewoners van Rijsbergen.

Waren voorheen de faciliteiten meer gericht op de directe dienstverlening aan de cliënten, zo zullen in de nabije toekomst de faciliteiten en voorzieningen meer beschikbaar komen voor de Rijsbergse medeburgers, aldus Amarant.

  •