Metamorfose van een kantoorkolos

Volledige renovatie van het voormalige Ministerie van W.V.C. Het bestaande kantoorgebouw, 22 verdiepingen tellend, onderging een grootschalige renovatie, zodat het weer een eigentijds kantoorgebouw is met alle randvoorwaarden en eisen welke men aan een modern kantoorgebouw mag stellen. Het project is in bouwteam uitgevoerd, waarin Winters bouw & ontwikkeling de rol van coördinerende aannemer op zich heeft genomen. De volledig nieuwe buitengevel is door de nevenaannemer uitgevoerd en valt derhalve buiten onze opdracht. Dit geldt eveneens voor de technische installaties en de liften.

Om de bouwtijd van dit project te verkorten is door ons de navolgende bouwvolgorde voorgesteld. Start bouw in november 1999. Er is gekozen allereerst het gebouw inpandig volledig te ontmantelen(ook de installaties) m.u.v. de liften. Een behoorlijk omvangrijke asbestsanering maakte hier ook deel uit.

Vervolgens is inpandig de nieuwe infrastructuur (ook installaties) aangelegd. Alle ruwbouwactiviteiten inpandig. Mede gezien de hoogte en ligging van het gebouw is in het voorjaar gestart met de ontmanteling van de oude gevel. Dit gebeurde van boven naar beneden. Na een interval van ongeveer 2  à 4 verdiepingen werd de nieuwe klimaatgevel eveneens van boven naar beneden opgebouwd.

Door toepassing van deze bouwvolgorde zijn wij in staat geweest de bouwtijd aanzienlijk te verkorten. Bovendien is het skelet van het gebouw zo kort mogelijk onderhevig geweest aan weersinvloeden. Om deze bouwmethoden te kunnen bewerkstelligen en gezien de omvang en problematiek uit de bouwplaats is gekozen een torenkraan boven op het dak te plaatsen.

Metamorfose van een kantoorkolos