Nieuwbouw 4 paviljoens R.I.J. Almata

Op het terrein van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen in Ossendrecht zijn een viertal woongebouwen gerealiseerd. Ieder gebouw omvat 11 wooneenheden voor jongeren. De gebouwen kenmerken zich door hun omvang en de gekozen materialen in relatie tot de bestaande bebouwing.

Winters was hoofdaannemer en had ook de installateurs binnen haar opdracht. De uitdaging bij dit project zat naast de bouwkundige uitdaging met name in de korte doorlooptijd die de opdrachtgever voor ogen had. Alle vier de gebouwen realiseren binnen 19 weken. Om te bewerkstelligen is het project volgens het LEAN bouwen principe georganiseerd.

Nieuwbouw 4 paviljoens R.I.J. Almata