Nieuwbouw dienstengebouw Bravis Ziekenhuis

Van grasveld tot nieuwbouw.

De nieuwbouw 'Dienstengebouw II' behelsde de realisatie van de aanbouw van een nieuwe vleugel van twee bouwlagen aan de noordkant van het bestaande ziekenhuis, met op de begane grond kantoorruimten en op de eerste verdieping een Medisch Microbiologisch Lab (hierna MML). De verbouw van de bestaande keuken behelsde de realisatie van een aantal aanpassingen ten behoeve van het beoogde 'meals on weels concept. Alle werkzaamheden vonden plaats terwijl de reguliere ziekenhuisfuncties, inclusief keuken, ongestoord gecontinueerd werden.

De werkzaamheden in vogelvlucht.

  • Nieuwbouw dienstengebouw Bravis Ziekenhuis Roosendaal