Rijksmonument landgoed De Klokkenberg

Woensdag 18 april 2012 is de restauratie van de monumentale gebouwen op Landgoed De Klokkenberg officieel van start gegaan. Opdrachtgever Vitalis Woonzorg Groep en Winters bouw & ontwikkeling ondertekenden het contract van de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden.Vervolgens werden de eerste restauratiewerkzaamheden bezichtigd.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2012 gereed. Eind december 2011 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend. De restauratiewerkzaamheden van fase 1 omvatten de eerste gebouwen bij binnenkomst op het landgoed: kapel, zusterhuis, economiegebouw en een deel van de verbindingsgangen. De werkzaamheden vinden plaats aan de buitenkant van de gebouwen.

Landgoed de Klokkenberg is in april 2010 als geheel aangewezen als rijksmonument. Het is één van de honderd zogenoemde Topmonumenten van de vroege Wederopbouw. Stichting Vitalis Sociale Woonvormen en Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen gaan het monument geschikt maken voor seniorenhuisvesting. Vooruitlopend op de restauratie van de gebouwen is Vitalis Woonzorg Groep reeds in 2008 gestart met de natuurontwikkeling en het herstel van de cultuurhistorische waarden van het landschap.