over ons

Winters is een toonaangevende, onderscheidende en zelfstandige bouwer en ontwikkelaar van utiliteitsbouw- en woningbouwprojecten in Nederland en België. We koppelen het potentieel van onze onderneming aan de kracht van een overzichtelijke organisatie. Binnen onze eigen organisatie uit zich dat in gespecialiseerde projectteams en langdurige arbeidsrelaties. Voor onze klanten betekent dat korte communicatielijnen en één vaste contactpersoon die beslissingsbevoegd is.

kwaliteit als bedrijfsvisie

Onze opdrachtgevers mogen vanzelfsprekend hoge eisen stellen aan de kwaliteit die we leveren. We hebben een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld dat ruimschoots voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, beschikken over een VCA** 2008/5.1- en FSC-certificering en hebben de landelijke erkenning van het Leerbedrijf. 

Kwaliteit laat zich in onze filosofie niet alleen toetsen in het eindproduct. Ook in de ontwerpfase, tijdens het bouwproces en in het onderhoud zetten we hoog in op kwaliteit. Klanten ervaren dat in onze professionaliteit, flexibiliteit en persoonlijke aandacht. Daardoor kunnen we elk project met maximale zorg voor veiligheid en binnen de gestelde bouwtijd en budgettaire kaders opleveren.

ethiek

Onze bedrijfsethiek is gebaseerd op betrouwbaarheid, deskundigheid, professionaliteit en fair play. Met respect voor de geldende maatschappelijke normen, wetten en voorschriften streven we naar een prettig arbeidsklimaat, continuïteit van werkgelegenheid, een passend inkomen voor onze medewerkers en een bevredigend rendement voor onze aandeelhouders. Om dit te borgen, hanteren we een eigen bedrijfscode.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een prominente plaats binnen onze bedrijfsvoering. Dat komt onder meer tot uiting in de LEAN-bouwfilosofie die we omarmen, waarin de verspilling in het totale bouwproces wordt gedetecteerd en geëlimineerd. Daarnaast bekleden onze directieleden verschillende bestuurs- en toezichthoudende functies in maatschappelijk betrokken organisaties en voeren we onbezoldigd maatschappelijke en educatieve projecten uit.

expertise

Winters is zich bewust van de noodzaak om écht vakmanschap te behouden. We beschikken daarom over vier leermeesters die samen met consulenten van Bouwradius en Bouwschool Breda aspirant-bouwvakkers opleiden tot volwaardige vaklieden. Om de expertise binnen ons eigen bedrijf te waarborgen, hebben we uitgebreide en individuele scholingsplannen en een aparte Commissie Opleidingen. Alle medewerkers gaan op gezette tijden naar bijscholingscursussen uiteenlopend van vaktechnische, arbo- en milieutechnische, computer- en managementcursussen tot opleidingen op het gebied van kwaliteitsbewust bouwen.

 
 
 
 
 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.